پروفیل کلیک کناف

قیمت هر متر 60,800ریال

کد کالا:915000040041200
پاک کردن انتخاب
مقایسه

پروفیل سپری (۱۲۰۰) T-RC 10 28*24mm (وارداتی)

سازه  T1200 : این سازه فرعی ،سازه های T3600 را به یکدیگر متصل میکند.

سازه های این سیستم به صورت سپری (T شکل)  بوده.

ویژگی های شاخص این سازه ها شامل موارد زیر است:

-وجود زبانه های اتصال کشویی (کلیک) در ابتدا و انتهای سازه ،که اجرای زیر سازی را سریع و آسان می نماید.

-وجود شیارهای قایم در فواصل منظم بر روی جان سازه،که محل دقیق اتصال سازه ها را مشخص و حفظ ابعاد مدولار را تضمین می نماید

-وجود سوراخ های مخصوص آویزگیری در فواصل منظم بر لبه جان سازه،که محل اتصال آویز ها را مشخص و اندازه گذاری را آسان میکند.

-سطح زیرین بال که نمای سازه است ،با یک لایه ورق پیش رنگ شده روکش گردیده است.

بعاد:

ضخامت:۲۴mm

عرض:۲۸mm

طول:۱۲۰۰mm

بازگشت به بالا