پیچ ها/ اتصالات/ دریچه ها

نصب صفحات به زیر سازی و نصب بار بر روی ساختار دیوارها و سقف های کاذب با انتخاب عامل اتصال مناسب و با توجه به نوع ساختارها از نظر زیرسازى و تعداد لایه هاى پوششى به راحتی امکان پذیر می باشد
. بارهای متعارف به طور مستقیم و در هر نقطه ای به صفحات روکش دار گچی قابل انتقال می باشند،
برای نصب بارهای سنگین باید پیش بینی های مربوط به سازه های پشتیبان و انتقال آن به استادهای مجاور صورت پذیرند.
بارهای غیر متعارف می بایست توسط سازه ای مستقل از ساختارهای کناف به سازه اصلی ساختمان وارد شوند.موارد استفا

Showing 1–12 of 86 results

(W) بست اتصال طولی F47

قیمت هر عدد 3,500ریال

آویز نانیوس ۱۰۰ سانتیمتری

قیمت هر عدد 29,800ریال

آویز نانیوس ۲۰ سانتیمتری

قیمت هر عدد 7,100ریال

آویز نانیوس ۴۰ سانتیمتری

قیمت هر عدد 12,700ریال

آویز نانیوس ۶۰ سانتیمتری

قیمت هر عدد 18,400ریال

آویز نانیوس ۸۰ سانتیمتری

قیمت هر عدد 24,000ریال

اتصال مستقیم ۱۲ سانتیمتری CD60 (براکت CD60)

قیمت هر عدد 5,900ریال

اتصال مستقیم ۶ سانتیمتری CD60 (براکت CD60)

قیمت هر عدد 3,500ریال

اتصال مستقیم ۹ سانتیمتری CD60 (براکت CD60)

قیمت هر عدد 4,700ریال

براکتF47 (اتصال مستقیم CT205)

قیمت هر عدد 4,200ریال
بازگشت به بالا