قطعات اتصالی سقف كاذب

منظور از قطعات اتصالي سقف كاذب “ديرك” (Dirak False Ceiling Accessories) مجموعه ای از قطعات است که برای اتصال بین انواع پروفیل به یکدیگر یا اتصال یا آویز سازه های سقف کاذب به سقف اصلی مورد استفاده قرار می گیرند

. این قطعات بسته به نوع قطعه در سقف های کاذب یکپارچه “دیرک” یا سقف های مشبک “دیرک” استفاده می شوند.

براي جلوگيري از خوردگي، كليه قطعات اتصالي از ورق گالوانيزه توليد مي گردند. روش توليد اين قطعات عموما به روش پرسی مي باشد.

 

نمایش یک نتیجه

(W) بست اتصال طولی F47

قیمت هر عدد 3,500ریال

اتصال مستقیم ۱۲ سانتیمتری CD60 (براکت CD60)

قیمت هر عدد 5,900ریال

اتصال مستقیم ۶ سانتیمتری CD60 (براکت CD60)

قیمت هر عدد 3,500ریال

اتصال مستقیم ۹ سانتیمتری CD60 (براکت CD60)

قیمت هر عدد 4,700ریال

براکتF47 (اتصال مستقیم CT205)

قیمت هر عدد 4,200ریال

بست اتصال طولی CD60

قیمت هر عدد 7,100ریال

بست اتصال کامل CD60

قیمت هر عدد 3,800ریال

بست اتصال نیمه CD60

قیمت هر عدد 3,500ریال

بست اتصال نیمه F47

قیمت هر عدد 1,900ریال

کلیپس- بست اتصال کامل F47

قیمت هر عدد 4,800ریال
بازگشت به بالا