پانل های روکش دار گچی

پانل های روکش دار گچی این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.

صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:

معمولی – RG

مقاوم در برابر رطوبت – MR

مقاوم در برابر حریق – FR

مقاوم در برابر حریق و رطوبت – FM

Showing 1–12 of 35 results

پانل گچی FM12.5*1200*2400-لبهAK

قیمت هر متر مربع 237,000ریال

پانل گچی FM12.5*1200*2500-لبهAK

قیمت هر متر مربع 237,000ریال

پانل گچی FM12.5*1200*3000-لبهAK

قیمت هر متر مربع 237,000ریال

پانل گچی FM15*1200*2400-لبهAK

قیمت هر متر مربع 267,000ریال

پانل گچی FM18*1200*2400-لبهAK

قیمت هر متر مربع 1ریال

پانل گچی FR12.5*1200*2400-لبهAK

قیمت هر متر مربع 202,000ریال

پانل گچی FR12.5*1200*2500-لبهAK

قیمت هر متر مربع 202,000ریال

پانل گچی FR12.5*1200*2800-لبهAK

قیمت هر متر مربع 174,000ریال

پانل گچی FR12.5*1200*3000-لبهAK

قیمت هر متر مربع 192,000ریال

پانل گچی FR15*1200*2400-لبهAK

قیمت هر متر مربع 218,000ریال

پانل گچی FR15*1200*3000-لبهAK

قیمت هر متر مربع 218,000ریال

پانل گچی FR18*1200*2400-لبهAK

قیمت هر متر مربع 0ریال
بازگشت به بالا