تایل های گچی

 تایل‌های گچی  به طور معمول دارای ابعاد ۶۰*۶۰ سانتیمتر بوده و به لحاظ جنس در دو نوع گچی و معدنی به ترتیب تولید و به بازار عرضه می‌گردند

از نظر خواص صوتی، این تایل‌ها در دو نوع ساده و یا طرحدار ( فاقد خواص صوتی) و آکوستیک ( جاذب صوت) تولید می‌گردند.

Showing 1–12 of 50 results

تایل گچی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس سفید (۱۸-۶)

قیمت هر متر مربع 145,200ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فلیس سفید (۹۶-۶)

قیمت هر متر مربع 151,200ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فلیس مشکی (۹۶-۶)

قیمت هر متر مربع 151,200ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ خطی رنگ شده(سفید)با فلیس سفید (۹۶-۶)

قیمت هر متر مربع 192,000ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ خطی رنگ شده(سفید)با فلیس مشکی (۹۶-۶)

قیمت هر متر مربع 192,000ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فلیس سفید (۹۶-۶)

قیمت هر متر مربع 242,400ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فلیس مشکی (۹۶-۶)

قیمت هر متر مربع 242,400ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس سفید (۱۸-۸)

قیمت هر متر مربع 145,200ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس سفید (۳۶-۱۲-۸)

قیمت هر متر مربع 145,200ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس سفید (۵۰-۱۲-۸)

قیمت هر متر مربع 145,200ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس مشکی (۱۸-۶)

قیمت هر متر مربع 145,200ریال

تایل گچی آکوستیک پانچ دایره ای بدون روکش با فلیس مشکی (۱۸-۸)

قیمت هر متر مربع 145,200ریال
بازگشت به بالا