بتونه های گچی

  • پودر بتونه نقاشي کناف

داراي مواد اوليه توليد گروه صنعتي کناف در آلمان است

و جهت دستيابي به سطحي صاف و صيقلي به عنوان زيرسازي بسيار مناسب قبل از نقاشي و يا کاغذ ديواري مورد استفاده قرار ميگيرد.

از اين محصول ميتوان براي جلوگيري از حالت سايه روشن و پوشش ترکهاي ديوار استفاده کرد.

بتونههاي کناف در بسته بنديهاي 5 و 20 کيلوگرمي عرضه ميگردد

و جهت آمادهسازي فقط با آب مخلوط مي شود لذا نيازي به افزودنيهاي ديگر نظير روغن يا تينر ندارد.

  •  بتونه درزگيري کناف

براي درزگيري صفحات روکشدار گچي به کار ميرود.

اين پودر همراه با نوار درزگير اجرا ميشود و بدين ترتيب ساختاري مسلح و مستحکم تشکيل ميگردد.

بتونه درزگيري کناف به صورت لايهاي نازک با ضخامت 1 تا 2 ميليمتر اجرا ميگردد.

درصورت اجراي چندمرحلهاي، ميتوان تا ضخامت حداکثر 01 ميليمتر از اين محصول استفاده نمود.

نمایش یک نتیجه

بتونه نقاشی۲۰کیلویی (Painting Putty)

قیمت هر کیلوگرم 27,335ریال

بتونه نقاشی۵کیلویی (Painting Putty)

قیمت هر کیلوگرم 36,520ریال

گچ ساتن

قیمت هر کیلوگرم 316,000ریال
بازگشت به بالا