قیمت گذاری کالاهای کناف و تخفیفات:

 قیمت محصولات کناف در فروشگاه آنلاین برج سازان بر اساس قیمت های عمده فروشی مصوب شرکت کناف ایران تعیین گردیده است. (قابل ذکر است در جهت رضایت مندی مشتریان، حتی برای میزان خریدهای خرده مشتریان نیزکه طبق دستور العمل شرکت کناف می بایست قیمت ها به صورت خرده فروشی محاسبه گردد، این قیمت ها به صورت عمده فروشی محاسبه و منظور گردیده است).
•    تخفیفات محصولات طبق دستورالعمل شرکت کناف ایران به صورت اتوماتیک و سیستمی محاسبه می گردد و در مراحل انتهایی خرید در جدول تحتانی سبد خرید اعمال گردیده و نمایش داده می شود.

میزان تخفیفات طبق دستورالعمل شرکت کناف ایران بصورت زیر محاسبه و در سبد خرید مشتری اعمال می گردد:
۱-    در صورت خرید سیستم کامل دیوار (پانل به همراه پروفیل گالوانیزه) ۵% تخفیف بر روی پانل ها و ۳% تخفیف بر روی پروفیل های گالوانیزه
۲-    در صورت خرید سیستم کامل سقف ثابت (پانل به همراه پروفیل گالوانیزه) ۵% تخفیف بر روی پانل ها و ۳% تخفیف بر روی پروفیل های گالوانیزه
۳-     در صورت خرید سیستم کامل سقف کلیک (تایل به همراه زیرسازی مربوطه) ۳% تخفیف بر روی تایل ها و ۳% تخفیف بر روی زیرسازی مربوطه

بازگشت به بالا